Odkryj TOP destynacje
Moraw Południowych!

slide1

Słowiańska Osada Mikulčice

Słowiańska Osada Mikulčice jest wczesnośredniowiecznym wielkomorawskim zabytkiem z VIII i IX wieku z obszerną siedzibą księcia, z zamkiem średnim i podzamczem. Jest ważnym zabytkiem historycznym i kulturowym Wielkich Moraw z bogatymi i bardzo cennymi znaleziskami archeologicznymi. W terenie są prezentowane kopie fundamentów 8 kościołów i pałacu książęcego. Badania archeologiczne w 1954 - 1992.

W centrum dla zwiedzających tego zabytku kultury narodowej jest ekspozycja wprowadzająca WIELKOMORAWSKIE MIKULČICE - ZAMEK KSIĄŻĘCY NA TERASIE ZALEWOWEJ RZEKI MORAWY otwarta dla zwiedzających w 1997 roku, przedstawiająca Wielkie Morawy w szerszym kontekście i szerszych relacjach.

Ekspozycja w II. pawilonie WIELKOMORAWSKIE MIKULČICE - DRUGI KOŚCIÓŁ I ARCHITEKTURA SAKRALNA ZAMKU KSIĄŻĘCEGO została otwarta w 2008 roku a oprócz projekcji audiowizualnej, która przedstawia historię i znaczenie Mikulčic, można również zobaczyć oryginalne negatywy fundamentu II. kościoła, jamy grobowe ze szczątkami pogrzebów i wspaniałe kopie przedmiotów znalezionych na terenie wykopalisk w Mikulčicach (guziki, kolczyki, okucia, ostrogi itp.). Ekspozycja otrzymała nagrodę Gloria musaealis w kategorii Wystawa Muzealna w 2008 roku. Od wiosny 2015 jest otwarte nowego centrum dla zwiedzających z wieżą widokową, z której rozciąga się piękny widok cały teren historycznej osady. Obszar ten uzupełnia piękny park i nierówny teren terasy zalewowej z lasami łęgowymi wspólnie tworzącymi naturalne piękno. Zabytek usiłuje o zapis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Kontakty

Słowiańska Osada Mikulčice
696 19 Mikulčice – Valy 
Tel.. +420 518 357 293, +420 604 384 410 
E-Mail: f.synek@masaryk.info 

Web: www.masaryk.info

Ciekawostki w celu podróży

 • Cenne znaleziska archeologiczne z czasów Starych i Wielkich Moraw (VII. - X. wiek)
 • Kilka tras do zwiedzania wraz przyrodniczą ścieżką edukacyjną
 • Dochowany i na terenie łąki widoczny relief oryginalnej akropolis Wielkich Moraw
 • Zmienne piękno lasu łęgowego i łąki na terasie zalewowej rzeki Morawy
 • Rezerwat natury Skařiny
 • Przestrzeń dla odpoczynku i relaksacji
 • Nowe centrum dla zwiedzających z wieżą widokową
 

Towarzyszące usługi

 • Posiłki w budynku memoriału
 • Kulturalne i towarzyszące programy dla rodziców z dziećmi
 • Oferta specjalnych programów dla szkół
 • Możliwość zakupu pamiątek, widokówek i literatury fachowej
 • Możliwość uprawiania sportu (in line wrotki)
 • Parking zaraz obok memoriału
 

Specjalne oferty i akcje

 • Noc muzealna
 • Pielgrzymka do śśw. Cyryla i Metodego (grekokatolicka, rzymskokatolicka i prawosławna)
 • Święto Bułgarów żyjących w Europie Środkowej
 • Dni Wielkich Moraw (program dla dzieci z członkami grupy eksperymentalnej archeologii i żywej historii)
 • Cykl wykładów Klubu przyjaciół memoriału SHM/NKP
 • Ogłoszenie wyników konkursu literackiego dla młodzieży
 • Tematyczne wystawy prac fotograficznych lub obrazów w Małej Galerii na recepcji Centrum dla Zwiedzających
 • Wykorzystanie sali wykładowej
 • Śluby na terenie memoriału
 • Akcje sportowe (Bieg Wielkich Moraw, Dzień In line wrotkarzy) 

Zwiedzanie

 • Pawilon I. i II. z przewodnikiem
 • Teren wykopalisk indywidualnie po trasach dla zwiedzających
 • Zwiedzanie z przewodnikiem w języku obcym (język niemiecki)
 • Drukowany przewodnik  (język angielski i niemiecki)
 • Audiowizualny program (język angielski, niemiecki i bułgarski)
 • Broszura informacyjna (język angielski i niemiecki)
 

Cele wycieczkowe w pobliżu

 • Piwnice winne w gminie, połączenie ze ścieżkami rowerowymi
 • Posąg śśw. Cyryla i Metodego, podarunek Bułgarów obywatelom Mikulčic
 • Muzeum Masaryka w Hodoninie, zwiedzenie ekspozycji
 • Galeria sztuki plastycznej w Hodoninie, zwiedzenie ekspozycji i budynku
 • Przystań łodzi na Kanale Bati w Hodoninie
 • Pohansko, następny zabytek archeologiczny
 • Lednice, architektoniczny klejnot Południowych Moraw
 • Milotice, zamek państwowy
 • Srážnice, skanzen architektury ludowej
 • Ogród zoologiczny w Hodoninie
 • Muzeum Eksploatacji Nafty Hodonin
 

Wycieczka bez barier

Zapewniamy dostęp bez barier.