Objevujte TOP výletní cíle
jižní Moravy!

slide1

Moravská galerie v Brně – Uměleckoprůmyslové muzeum

Uměleckoprůmyslové muzeum je jednou z pěti budov, které spravuje Moravská galerie v Brně. Bylo založeno po vzoru vídeňského Muzea pro umění a průmysl v roce 1873 jako reprezentativní stánek pro uložení sbírek, výstavní účely a přednáškovou činnost. Roku 1961 bylo sloučeno s obrazárnou Moravského zemského muzea a vznikla tak Moravská galerie v Brně jako jediné muzeum umění v České republice spojující sbírky volného a užitého umění. V nově zrekonstruované budově Uměleckoprůmyslového muzea si mohou návštěvníci prohlédnout stálou expozici užitého umění od středověku po začátek 20. století.

V chronologickém sledu jednotlivých historických epoch je zachycen vývoj a stylové proměny jednotlivých oborů – zejména nábytku, textilu, skla, keramiky, porcelánu a drahých a obecných kovů – jak na příkladech jednotlivých kusů, tak významných souborů. Návštěvníci zde uvidí také ukázky ze sbírek grafického designu, jako například plakáty od Alfonse Muchy nebo Henri de Toulouse – Lautreca. V budově muzea se dále nachází prostor pro hlavní obměnné výstavy Moravské galerie v Brně a několik menších výstavních sálů určených pro prezentaci jednotlivých sbírek. Jedním z nich je Camera, jediný stabilní výstavní prostor věnovaný výhradně fotografii v rámci českých muzeí umění. Zájemci mohou navštívit i nově otevřený prostor s názvem Podesta, který je vyhrazen pro drobné výstavní projekty věnující se užitému umění. 

V Uměleckoprůmyslovém muzeu se nachází i kolekce uměleckých děl pro nevidomé a slabozraké, která nabízí možnost haptického kontaktu se špičkovými zástupci současného umění. Kromě prohlídky stálé expozice užitého umění a aktuálních výstav mohou návštěvníci absolvovat virtuální prohlídku Uměleckoprůmyslovým muzeem i dalšími budovami MG také na našich webových stránkách pomocí tzv. Mikrogalerie/iGalerie.

Kontakt

Moravská galerie v Brně
Husova 18
662 26 Brno
tel.:  +420 532 169 111
fax: +420 532 169 181
e-mail: info@moravska-galerie.cz
 
Uměleckoprůmyslové muzeum MG
Husova 14
662 26 Brno
tel.:  +420 532 169 130
fax: +420 532 169 181
e-mail:  info@moravska-galerie.cz

web: www.moravska-galerie.cz


Soubory ke stažení

Uměleckoprůmyslové muzeum MG

Zajímavosti v cíli

 • Nevšední umělecké zážitky
 • Více než 30 výstav do roka – od rozsáhlých po výstavy jednoho díla
 • Pravidelné velké výstavy věnující se jednotlivým umělcům, stylům, obdobím i trendům či tendencím
 • Vidět nejrozmanitější nabídku volného a užitého umění v České republice od středověku po současnost
 • Možnost zúčastnit se výtvarných dílen pro děti i dospělé, komentovaných prohlídek, přednášek, koncertů a filmových projekcí
 • Prohlédnout si cenné předměty od Dušana S. Jurkoviče, Otto Prushera, Josefa Hoffmanna nebo Alfonse Muchy, ale i míšeňský a berlínský porcelán, čínský porcelán, soubor historických oděvů
 • Ukázky ze sbírky grafického designu – zejména české a zahraniční plakáty
 • Každá historická epocha má vyhrazen jeden samostatný výstavní sál
 • Kolekce děl pro nevidomé a slabozraké s možností kontaktu pro nevidomé
 • Doprovodný program pro děti, dospělé, seniory, pedagogy i zdravotně handicapované

Doprovodné služby

 • Muzejní obchod s nejširší nabídkou publikací o výtvarném umění v Brně a dárkovými předměty
 • Možnost posezení a připojení na internet
 • Šatna, uzamykatelné skříňky
 • Přebalovací pult, invalidní vozík, „golfové hole“

Speciální nabídky a akce

 • Mezinárodní Bienále grafického designu Brno, které MG pořádá od roku 1963
 • Pravidelné speciální workshopy a výtvarné programy pro děti a mládež i dospělé, pedagogy, handicapované, seniory
 • Filmové projekce, koncerty
 • Přednášky o umění a umělcích Ve vybrané společnosti – velikáni světového umění
 • Výklady na výstavách, komentované prohlídky
 • Cizojazyčné výklady
 • Letní výtvarné kurzy
 • Společnost přátel Moravské galerie – výhodná členství ve SPMG, která přinášejí řadu výhod
 • Kongresové prostory – přednáškový sál s kapacitou 70 míst
 • Brněnská muzejní noc
 • Noc v galerii

Otevírací doby

středa – neděle 10.00 – 18.00
čtvrtek 10.00 – 19.00
pondělí, úterý zavřeno
Pro předem ohlášené skupiny je otevřeno i v úterý. Pro skupiny je možný výklad ve výstavách a stálých expozicích. Obojí lze objednat na telefonním čísle  +420 532 169 146  nebo na emailové adrese da@moravska-galerie.cz


Prohlídky

Návštěvníci MG si mohou prohlížet výstavy samostatně, nebo využít možnosti prohlídek komentovaných kurátory či autory výstav. Skupiny si mohou objednat český i cizojazyčný výklad ve výstavách i stálých expozicích. K větším výstavám pravidelně vydáváme katalogy, které jsou ke koupi v prodejnách MG.
Kromě návštěvy stálé expozice užitého umění a aktuálních výstav mohou zájemci absolvovat virtuální prohlídku Uměleckoprůmyslovým muzeem i dalšími budovami MG pomocí tzv. Mikrogalerie/iGalerie.


Ceny

Vstup do stálých expozic za dobrovolné vstupné. Podle typu výstavy se ceny pohybují od 40 do 100 Kč, poloviční vstupné platí pro studenty a seniory. Do vybraných prostor je volný vstup pro všechny. Volný vstup mají novináři, studenti výtvarných a uměnovědných oborů a členové profesních organizací jako je AMG nebo ICOM. Volný vstup mají držitelé průkazu ZTP a ZTP/P spolu se svým doprovodem. Rodinné vstupné 150/190 Kč.

Slevy na vstup také v rámci BRNOPASU!

Náš tip na výlet v okolí

Moravská galerie v Brně vlastní čtyři budovy a společně s vídeňským Muzeem užitého umění (MAK) spravuje Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici nedaleko Jihlavy.

 • Pražákův palác, Husova 18, Brno (stálá expozice moderního a současného umění a aktuální hlavní výstavy)
 • Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a, Brno (stálá expozice umění od gotiky do 19. století, jejíž součástí je i Kabinet kresby a grafiky, výstavní prostor Ambit věnovaný grafickému designu a aktuální hlavní výstavy)
 • Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy (dům slavného vídeňského architekta a designéra první poloviny 20. století Josefa Hoffmanna, stálá expozice Josef Hoffmann: Inspirace)
 • Vila Dušana S. Jurkoviče v Brně-Žabovřeskách

Výlet bez bariér

Prostory Uměleckoprůmyslového muzea jsou přístupné bezbariérově, vstup je služebním vchodem z pravé strany budovy.