Objevujte TOP výletní cíle
jižní Moravy!

slide1

Moravské zemské muzeum - Pavilon Anthropos

Pavilon Anthropos, umístěný v příjemném Pisáreckém parku u BVV, založený v roce 1928 objevitelem podzemí Moravského krasu a Věstonické venuše prof. Karlem Absolonem, je ve střední Evropě největší a nejbohatší muzeum zaměřené na nejstarší dějiny lidského rodu a vznik kultury.

Po rozsáhlé rekonstrukci v letech 2003-2006 dnes představuje návštěvníkům nejmodernější poznatky z oboru antropologie a archeologie v několika stálých expozicích věnovaných etologii primátů, genetice člověka, antropologickému a kulturnímu vývoji člověka, nejvýznamnějším archeologickým nálezům z nejstaršího období lidských dějin a vzniku nejstaršího umění. Program Pavilonu Anthropos je dále rozvíjen bohatou výstavní činností, která systematicky sleduje mimoevropskou etnologickou a kulturně antropologickou tematiku.

Kontakt

MZM Pavilon Anthropos
Pisárecká 5
602 00 Brno
Česká republika

tel.: +420 515 919 760

e-mail: pkostrhun@mzm.cz  

web: www.mzm.cz, www.mzm.cz/pavilon-anthropos

Zajímavosti v cíli

  • Rekonstrukce mamuta v životní velikosti a kostra mamuta složená z originálních archeologických nálezů.
  • Dioramata zobrazující život pravěkých lidí
  • Stálá expozice obrazů Zdeňka Buriana

Doprovodné služby

  • Kavárna
  • Obchůdek se suvenýry
  • Průvodcovská služba pro školní skupiny

Speciální nabídky a akce

  • Pronájmy prostor
  • Kongresové prostory – přednáškový sál

Prohlídky

Prohlídka stálých expozic možná s průvodcem
Audioguide s možností volby anglického a německého jazyka

Náš tip na výlet v okolí

Objekt je umístěn v příjemném městském parku poblíž BVV umožňující procházky podél toku řeky Svratky s možností návštěvy např. unikátního urbanistického celku dělnických domků tzv. „Kamenné kolonie“ u Mendlova nám.

Výlet bez bariér

Celý objekt je bezbariérový.